Liên minh đa số “Bộ 6 + Timoshenko” bởi Nguyễn Quang

(DN.ODESA) – Chủ tịch mới của Quốc hội Ukraine, Ông Vlađimir Litvin đã thông bào liên minh đa số trong Quốc hội đã được thành lập và gọi Liên minh này bằng tên gọi “Bộ 6 và Timoshenko”. Trong bộ 6 này gồm có: Khối Yulia Timoshenko, Khối Litvin, Khối Narodna Samôborona (Tự vệ nhân dân), Đảng cộng sản, Đảng RUKH (Phong trào) Ukraine và “Liuby Druzy” (Cách gọi lóng một bộ phận của đảng NUNS).

Tuy nhiên, Hợp đồng đa số, theo lời của một số đại diện các đảng thì chưa được hoàn thành về chi tiết và sẽ được hoàn thiện trong những ngày gần đây. Ông Ivan Kyrilenko, đại diện cho Khối BYUT nói là họ đang đàm phán với các đảng để hoàn thiện nó trong ngày hôm qua (thứ sáu). Còn đại diện của cánh thân Tổng thống thì nói Họ sẵn sàng ký Hợp đồng đa số và cuối ngày thứ sáu này nếu đề nghị của họ về những vấn đề quốc phòng và gia nhập NATO được ủng hộ.

Theo lời Bà Thủ tướng thì sắp tới sẽ có sự thay đổi một số thành phần của chính phủ nhằm củng cố chính phủ bằng đại diện của các đảng mới gia nhập Liên minh đa số và tăng cường các chuyên gia có thể đưa ra chương trình chống khủng hoảng có hiệu quả để Quốc hội thông qua. Tuy nhiên Bà không cho biết tên những bộ trưởng nào sẽ bị thoại vị. Bà chỉ nói chung chung là tăng cường đội ngũ cán bộ lãnh đạo mà thôi.

Hoàng Xuân Kiểm