Liên minh Châu Âu bổ sung viện trợ thêm 4 triệu euro cho miền đông Ukraina do bắt đầu mùa băng giá. Ủy ban Châu Âu ECV thông báo trên trang website ngày 13 tháng 12.

Như vậy trợ giúp nhân đạo của EC cho Ukraina kể từ năm 2014 là 115 triệu euro.

“Nhân dân khu vực xung đột tiếp tục khổ đau sau bốn năm xung đột quân sự. Liên minh Châu Âu tiếp tục viện trợ nhân đạo cho tất cả những người có nhu cầu, cho dù họ ở đâu. Đây là nghĩa vụ tinh thần của chúng ta và mang ý nghĩa nhân đạo. >>Европейский Союз

Khoản tài chính của chúng ta cho các khu vực có chiến sự mà phía chính phủ chưa kiểm soát được – nơi mà tình xã hội đang rất căng thẳng và phức tạp”, – cao ủy Châu Âu về các vấn đề nhân đạo Stilanidis nói.

Dnews

»Cùng chủ đề