Ukraina đã triển khai các cải cách cho các công dân mình, còn Liên minh Châu Âu đã giữ lời hứa của mình. Đại diện tối cao của EU về các vấn đề chính sách đối ngoại và an ninh Federica Mogerini làm video chào mừng nhân Ngày hủy bỏ thị thực giữa Ukraina và EU.

“Ngày hôm nay chúng tôi đã hủy bỏ bức tường ngăn cách giữa các công dân Ukraina và các công dân EU. Không còn thị thực nữa cho các chuyến đi ngằn ngày giữa các công dân của các nước chúng ta. Chúng tôi làm điều đó và chúng ta đã cùng nhau làm điều đó”, – bà Mogerini tuyên bố.

“Ukraina đã triển khai các cuộc cải cách cho các công dân mình mà chúng tôi đã yêu cầu và chúng tôi đã giữ lời hứa. Đây là cái mà chúng tôi gọi là quyết định “win-win”. Điều này tạo ra những cơ hội mới cho tất cả chúng ta, củng cố an ninh kinh tế và tình hữu nghị của chúng ta”, – bà Mogerini nói thêm.

Lưu ý rằng, chế độ phi thị thực giữa Ukraina và Liên minh Châu Âu bắt đầu vào giữa đêm sang ngày chủ nhật, 11 tháng 6 nam 2017 đã chính thức có hiệu lực.

Theo lộ trình, hiệp định với Liên minh Châu Âu về tự do hóa chế độ thị thực bắt đầu có hiệu lực sau 20 ngày kể từ khi công bố trên báo chính thức của EU, nghĩa là kể từ 00g00 ngày 11 tháng 6 năm 2017.

Tất cả các công dân Ukraina khi có Hộ chiếu trắc sinh học có thể thăm 30 quốc gia mà không cần xin thị thực và có thể ở lại EU 90 ngày trong thời gian 180 ngày, kể cả Thụy Sỹ, Lixtenstein, Icelandia và Na Uy. Hiện tại còn có Anh và Irlandia là chưa có thỏa thuận về phi thị thực với Ukraina nhưng theo tổng thống Ukraina số lượng quốc gia cấp chế độ phi thị thực cho Ukraina trên thế giới sẽ theo gương EU mà gia tăng tới khoảng gần 100 quốc gia, kể cả ở Châu Á và Mỹ Latin.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề