Liên minh Châu Âu đã thông báo cho phía Ukraina về sự sẵn sàng thực hiện khu vực mậu dịch tự do với Ukraina từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko viết thông báo trên Twitter.

“EU vừa mới thông báo về sự sẵn sàng cho khu vực mậu dịch tự do với Ukraina kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Bây giờ không còn một trở ngại nào. Từ năm mới chúng ta sẽ bắt đầu”, – ông lưu ý.

Như TTX Unian đã thông báo, Ukraina và Liên minh Châu Âu đã ký phần chính trị của Hiệp định về hiệp hội ngày 21 tháng 3 năm 2014, phần kinh tế – vào cuối tháng 6 năm 2014, sau khi cuộc bầu cử tổng thống được tiến hành.

Từng đã dự định chế độ mậu dịch tự do giữa Ukraina và EU sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 10 năm 2014. Tuy nhiên tới tháng 9 năm 2014 sau khi tư vấn ở Brussel của các đại diện EC, Ukraina và Nga các bên đã thỏa thuận hoãn áp dụng các điều khoản của hiệp định cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Liên minh Châu Âu đã áp dụng một chiều ưu đãi xuất khẩu của Ukraina vào EU. Trong khi đó hàng hóa Châu Âu vào Ukraina tiếp tục bị áp thuế. Phía Nga uy hiếp Ukraina bằng phong tỏa kinh tế (embargo) trong trường hợp nếu hiệp định có hiệu lực đầy đủ (phần kinh tế).

Ngày 6 tháng 11 thủ tướng Ukraina Arseny Yatsenyuk nhấn mạnh rằng chế độ mậu dịch tự do với EU sẽ được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, bất luận có phản đối của các nước thứ ba, đặc biệt là Nga.

Ngày 9 tháng 11 ở Kyiv đại diện tối cao của EU về các vấn đề ngoại vụ và chính sách an ninh, phó chủ tịch EC Federica Mogergini đã tuyên bố chưa tìm thấy sự đồng thuận về khu vực tự do thương mại giữa Ukraina và EU.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề