Trải qua 5 năm sự thôn tính bán đảo Crimea của Ukraina bất hợp pháp bởi Nga Liên minh Châu Âu nay ra bản tuyên ngôn chính thức không thừa nhận sự thôn tính này và cho rằng bán đảo Crimea vẫn thuộc chủ quyền của Ukraina, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ Ukraina theo đường biên giới được quốc tế công nhận từ trước tới nay.

Tuyên ngôn này là kết quả của Summit EU được tổ chức ngày 21-22 tháng 3 vừa qua.

“EU nhắc lại rằng, Liên minh Châu Âu không thừa nhận và tiếp tục không thừa nhận việc Nga thông tính bán đào Crimea của Ukraina và cho sự thôn tính bán đảo là vi phạm công pháp quốc tế, là sự thách thức trực tiếp đối với nền an ninh quốc tế. EU vẫn tuân theo chính sách không thừa nhận và tiếp tục thực hiện chính sách này”, – trong tài liệu nói.

Nước Nga đã thôn tính bán đảo Crimea sau việc họ tổ chức t”Tưng cầu dân ý” trái pháp luật vào ngày 16 tháng 3 năm 2014. Việc sáp nhập bán đảo của Ukraina vào LB Nga không được Ukraina và cộng đồng quốc tế thừa nhận. Hiện tại giữa Ukraina lục địa và bán đảo có giới tuyến hành chính tạm thời cùng với chốt kiểm soát hành chính, còn thực tế Kyiv đã không còn kiểm soát được bán đảo.

Nguồn: Gordomua

»Cùng chủ đề