Liên minh Châu Âu kêu gọi giải phóng ngay lập tức nữ phi công Ukraina Nadezhda Savchenko.  Đạu diện EU về các vấn đề chính sách đối ngoại và chính sách an ninh đã đưa ra tuyên bố và được phổ biến hôm thứ hai ở Brussel, PV thường trú của TTX Unian đưa tin.

“Thông báo về tuyệt thực khô của Nadezhda Savchenko rất đáng lo ngại. Liên minh Châu Âu tiếp tục kêu gọi nhanh chóng phóng thích ngay nữ phi công Ukraina Nadezhda Savchenko”, – trong tuyên bố nói.

EU đánh giá rằng, một bước đi như vậy hoàn toàn tương xứng với “tổ hợp các biện pháp thực hiện các thỏa thuận Minsk” và các nghĩa vụ giải phóng tất cả các con tin và những người bị bắt bất hợp pháp liên quan tới xung đột ở miền đông Ukraina.

“Liên minh Châu Âu nhấn mạnh như trong những lần gặp gỡ trước, rằng nước Nga chịu trách nhiệm về sức khỏe, quyền và sự phồn thịnh của tất cả các cá nhân mà họ giam giữ”, – trong tuyên bố nói.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề