Liên minh châu Âu đã cấp hơn triệu Euro cho dự án áp dụng các tiêu chuẩn châu Âu vào ngành truyền thông của Ucraina.

Dự án sẽ được tiến hành toàn quốc, tạm thời hiện tại đang được tiến hành ở vùng Kheson. Mục đích chính của việc này là hoàn thiện các cở sở luật cho phương tiện thông tin đại chúng (SMI) và tăng cường bồi dưỡng các tiêu chuẩn đạo đức cho nghề phóng viên.

Vào mùa xuân năm nay đã xuất hiện thêm một phương tiện duy trì sự kết nối ổn định giữa truyền thông với các tổ chức xã hội và các cơ quan chính quyền ở địa phương.Trong đợt thí điểm này có 6 trung tâm truyền thông ở các vùng: Chernovsu, Rovno, Danhesk, Summu, Cherkassu và Kheson. Từ nay tới tháng 3 năm sau ở mỗi vùng sẽ diễn ra các buổi gặp làm việc hàng tháng của các nhóm đối thoại.

Người đứng đầu của nhóm Kheson – bà Liudmila thông báo rằng có 6 phóng viên, các nhà hoạt động xã hội, các đại diện chính quyền tham gia vào nhóm.

Bà nói thêm rằng:”Với sự thành lập các nhóm đối thoại dựa vào thực tế có được, góp phần thành lập hội đồng hoạt động xã hội. Đối thoại giữa SMI với các tổ chức xã hội và các cơ quan chính quyền sẽ xoay quanh các vấn đề địa phương, và sau đó sẽ tạo dựng các cuộc gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm giữa các vùng ,với các nước trong liên minh châu Âu”.

Như đã biết, hơn một nửa người dân Ucraina cho rằng đất nước cần sự kiểm duyệt của các phương tiện thông tin đại chúng. Các chuyên gia đã đưa ra kết luận trên sau khi tiến hành cuộc khảo sát nghiên cứu xã hội trong năm 2008.

NNC
theo Kor

»Cùng chủ đề