Trong một thông báo của đại diện G7 nói rằng Bầu cử quốc hội ở Ukraina mang tính cạnh tranh cao, tuân thủ các tự do và quyền con người cơ bản.

Các quốc gia G7 và các đại sứ Liên minh Châu Âu ở Kyiv, đồng thời cả OSCE đồng ý rằng cuộc bầu cử quốc hội ở Ukraina diễn ra tốt đẹp cho dù có những vi phạm không nghiêm trọng.

Trong thông báo nói rằng, các quyền tự do và nhân quyền được tôn trọng, bầu cử diễn ra mang tính cạnh tranh cao. Có 750 quan sát viên của OSCE tham gia quan sát và đi tới kết luận rằng các kỳ vọng bầu cử dân chủ, tự do và mang tính cạnh tranh ở Ukraina theo các tiêu chuẩn mà các định chế dân chủ đòi hỏi đã được tuân thủ ở mức cao. Các đại diện G7 cũng cho rằng, Ủy ban bầu cử trung ương Ukraina đã rất cố gắng để bảo đảm cho quá trình bầu cử diễn ra suôn sẻ.

Theo kết quả kiểm phiếu 88% số phiếu baaof đảng Phụng sự nhân dân dẫn đầu bề kết quả với 43% số phiếu bầu. Ngoài ra còn có bốn đảng khác vượt ngưỡng 5% để vào quốc hội

Nguồn: Lb.ua

 
»Cùng chủ đề