Phó chủ tịch Rađa Tối cao nhikolai Tomenko cho rằng nếu đảng khu vực sáp nhập vào với BYUT, NU-NS và khối Litvin thì đó mới thực sự là liên minh chính trị tích cực. ông tuyên bố như vậy trên sóng radio “Era-FM”.

Trả lời nhà báo về triển vọng và điều kiện để thành lập liên minh đảng khu vực với BYUT trong quốc hội, ông nói, “Bất kỳ một liên minh các lực lượng chính trị nào cũng đều hữu ích và có tính chất tích cực, đặc biệt là trong điều kiện hiện nay, tuy nhiên quan trong là giá của liên mính đó”.

Ông Tomenko tin rằng, “nếu hai lực lượng chính trị muốn thoả thuận với nhau để vượt qua khủng hoảng, để xếp đặt thứ tự ưu tiên các dự luật, thì họ đã thoạ thuận xong từ lâu, rồi cùng hợp tác thực hiện mọi nhiệm vụ cần thiết”.

“Tuy nhiên cái giá để liên minh còn là các quyền lợi chính trị và phân chia chức vụ, kéo theo đó là sửa đổi Hiến pháp. Và chính những sửa đổi này mới là đề tài tranh luận gay go”, – phó chủ tịch quốc hội nói.

“Đánh giá riêng của tôi về tình huống này là mức độ nhân nhượng chính trị càng cao thì càng có lợi cho đất nước. Tôi luôn ủng hộ một liên minh có ít nhất bốn lực lượng chính trị. Nếu hôm nay liên minh BYUT, NU-NS và khối Litvin có thêm đảng khu vực cùng gia nhập thì đó quả thực là liên minh tích cực và nó sẽ tạo được tiền đề để đấu tranh hiệu quả chống khủng hoảng”, – ông Tomenko nói.

Theo ông Tomenko, chỉ khi có được liên minh như vậy mới có thể yêu cầu nhân dân Ucraina gác lại vấn đề bầu cử, nói “không” với chiến tranh chính trị trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế-tài chính hiện nay.

“Trong trường hợp không phải liên minh, mà là thoả thuận giữa BYUT và đảng khu vực, thì nó sẽ giống một sự chia bôi chức vụ giưã hai lực lượng chính trị, chứ không phải là mong muốn làm việc vì quyền lợi của Ucraina”, – ông Tomenko khẳng định.

Phuong Anh
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề