Ngày 05/01/2009, mỗi sàn sẽ chào đón một thành viên mới.

Lịch sự kiện

CAD – CTCP Chế biến & Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex: Ngày 05/01/2009 là ngày giao dịch đầu tiên 8 triệu cổ phiếu CAD trên sàn CK TP.HCM với giá tham chiếu 25.000 đồng/CP, biên độ +/- 20% so với giá tham chiếu.

AGC (Hastc) – CTCP Cà phê An Giang: Ngày 05/01/2009 giao dịch chính thức 8,3 triệu cổ phiếu trên sàn Hà Nội.

STB – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín: Ngày 05/01/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền đăng ký họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của STB. Thời gian họp dự kiến vào ngày 16/01/2009 tại Hội trường Dinh Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM.

DQC – CTCP Bóng đèn Điện Quang: Ngày 05/01/2009 là ngày chính thức giao dịch 3.079.800 cổ phiếu phát hành thêm. Đây là số lượng cổ phiếu phát hành để thưởng cho cổ đông hiện hữu theo thông báo số 669/TB-SGDHCM ngày 30/09/2008.

MCO (Hastc) – CTCP Đầu tư và xây dựng công trình số 1: Ngày 05/01 là ngày giao dịch không hưởng quyền thưởng 503.399 cổ phiếu từ Quỹ thặng dư vốn MCO tỷ lệ 14%. Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 14 cổ phiếu thưởng. Số cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.

Tin công ty

SZL – CTCP Sonadezi Long Thành: Sử dụng Danh sách cổ đông tại ngày 09/12/2008 xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu, kinh doanh bất động sản gồm 7 loại hình dịch vụ như môi giới, định giá, tư vấn, sàn giao dịch BĐS, đấu giá, quảng cáo và quản lý BĐS.

HBE (Hastc) – CTCP Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh: Ngày 15/1/2009 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12% (1 cổ phần được nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện 16/02/2009.

HSC (Hastc) – CTCP Hacinco: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2008: Tổng thu 9,945 tỷ đồng, lợi nhuận 2,05 tỷ đồng; Nâng tỷ lệ trả cổ tức năm 2008 từ 25% lên 36%; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009: Doanh thu 14 tỷ đồng, trả cổ tức 25%. ĐHĐCĐ cũng thông qua việc tăng lương cho công nhân viên từ 18%/doanh thu lên 19%/doanh thu kể từ ngày 01/01/2009.


Đăng ký giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộHTV – CTCP Vận tải Hà Tiên: Từ 30/09/2008 đến 30/12/2008, công ty đã mua 335.140 cổ phiếu HTV làm cổ phiếu quỹ trên tổng số 790.000 cổ phiếu đăng ký. Công ty chưa mua đủ số lượng cổ phiếu quỹ như đã đăng ký do giao dịch không khớp lệnh.

Công ty đăng ký mua tiếp 200.000 cp quỹ chưa thực hiện hết trong thời gian từ 09/01/2009 đến ngày 09/04/2009.


Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộITA – CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo: Từ 23/10/2008 – 26/12/2008, bà Nguyễn Thị Sương, phó Tổng giám đốc công ty đã mua 748.740 cổ phiếu ITA, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ là 749.430 cổ phiếu.

TDH – CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức: Ngày 31/12/2008 là ngày kết thúc giao dịch bán cổ phần TDH của Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Tp.HCM (HIFU). Tổng cộng, HIFU không bán được cổ phiếu nào trên tổng số 330.000 cổ phiếu đăng ký trước đó do giá cổ phiếu giảm thấp hơn mức dự kiến ban đầu. Sau khi giao dịch, HIFU nắm giữ 2.244.000 cổ phiếu TDH, cao hơn khối lượng nắm giữ trước khi giao dịch là 2.040.000 cổ phiếu.

Khối lượng tăng do trong quá trình đăng ký bán cổ phiếu thì ThuDuc House có tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nên số cổ phiếu của HIFU tăng thêm 204.000 cp).
PNC – CTCP Văn Hóa Phương Nam: 01/12/2008 đến 30/12/2008, ông/bà Cao Danh Hà, thành viên Ban kiểm soát đã mua 10.000 cổ phiếu PNC, tăng khối lượng nắm giữ lên 27.000 cổ phiếu PNC.

NST (Hastc) – CTCP Ngân Sơn: Từ 11/11/2008 – 11/12/2008, ông Trần Xuân Thịnh – Phó giám đốc công ty đăng ký mua 10.000 cổ phiếu song không mua cổ phiếu nào do tình hình tài chính cá nhân không đủ đáp ứng.

Từ 02/12/2008 đến 28/12/2008, ông Đào Mạnh Thái – Uỷ viên HĐQT công ty đã bán 43.700 cổ phiếu/44.000 cp đăng ký. Lý do không bán hết: Do khối lượng giao dịch thấp nên không bán hết theo đăng ký ban đầu.

VTL (Hastc) – CTCP Thăng Long: Tổng Công ty Bảo Viêt Nhân Thọ đã bá toàn bộ số cổ phiếu nắm giữ (112.400 cổ phiếu VTL) từ 11/09/2008 đến 10/12/2008 nhằm tái cơ cấu đầu tư.

Hoàng Ly
theo CafeF

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009