Tổng thống đầu tiên của Ucraina Leonid Kravchuk kêu gọi người đứng đầu nhà nước Vichtor Yuschenko và tất cả những ứng viên Tổng thống không sử dụng những dự trữ hành chính và không làm mất ổn định thị trường tài chính – ngoại hối.

Theo lời của ông Kravchuk thì sự trôi giá của đồng Griva xảy ra ngày hôm nay đang đặt sự ổn định kinh tế đã có được mấy tháng gần đây vào tình huống mất ổn định. Như ông Kravchuk nói, những cố gắng của chính phủ đã đưa lại một kết quả nhất định và hôm nay những khoản chi xã hội đang được thanh toán đều đặn.

Ông lưu ý rằng, theo đánh giá của các nhà chuyên môn thì ngày hôm nay không có cơ sở cho sự mất giá của đồng tiền nội tệ. Kravchuk nói tiếp: trong khi đó trên thực tế quan sát thấy một tình hình khác và đồng Grivna lại mất giá. Ông cho rằng, sự trôi giá của đồng nội tệ hôm nay có nhiều khả năng là có đặc điểm chính trị. Ông nói: “Hiện tượng này là có tác giả của nó, nhưng tên tuổi cụ thể thì tôi không không thể gọi ra. Trong khi đó có một người cần phải lập lại trật tự trong quốc gia – đó là Yuschenko Vichtor Anhdreyevich”.

Kravchuk kưu ý rằng, Tổng thống có tất cả những đòn bẩy (công cụ – nd) để chấm dứt đầu cơ trên thị trường tài chính – ngoại hối. Ông nói: “Tôi không tin rằng, Tổng thống không biết ai là tác giả của sự hỗn loạn này”.

Tổng thống đầu tiên của Ucrraina cho rằng, lãnh đạo của Ngân hàng quốc gia cần phải tuyên bố để cho người đứng đầu nhà nước, chính phủ và những người ứng viên có chức vụ cao bằng mọi cách không được phép can thiệp vào chính sách của NBU trong thời kỳ chuẩn bị tranh cử.
 
Ông nói: “Chủ tịch của NBU Vladimir Stelmach cần phải quyết định một bước đi vì sự ổn định của tiền tệ và vượt qua khủng hoảng kinh tế. Ngoài ra, tôi kêu gọi tổng thống, tất cả những ứng viên có chức vụ đang ứng cử tổng thống không thiên dùng dự trữ hành chính và những sự phá hoại chống lại đất nước nhằm đạt những hiếu thắng chính trị và thanh toán với đối thủ”.

Hoàng Xuân Kiểm
theo Forum

»Cùng chủ đề