Cựu tổng thống Ucrraina Leonid Kravchuk cho rằng vào chung kết của cuộc tranh cử tổng thống Ucraina vào ngày 17 tháng 1 năm 2010 sẽ là Yulia Tymosshenko và Vichtor Yanukovich.

Ông đã nói như vậy tại thành phố Vinnhitsa. Ông nói: “Chỉ số tín nhiệm của hai ứng viên này hầu như bằng nhau, Yanukovich có nhỉnh hơn nhưng chỉ trong giới hạn của sai số, khoảng 3% nhưng nếu xét đến sai số thì chúng hầu như là bằng nhau”. Ông nhấn mạnh rằng, ai trong số hai ứng viên đó sẽ thắng cử thì do cử tri lựa chọn.

Cựu Tổng thống nói tiếp: “Dù cho ai trong số hai người thắng cuộc nếu họ không thỏa thuận với nhau và cho phép dùng những biện pháp đấu tranh bẩn thỉu thì sẽ rất khó cho bất kỳ ai trong số họ bởi vì chênh lệch lá phiếu chỉ có độ 1-2%”.

L.Kravchuk đồng thời cho rằng, những ai không trúng cử sẽ có một lực lượng chính trị lớn  bởi thế cần thiết phải để cho họ cùng làm việc và sao cho đối lập không quấy phá mà tham gia vào phát triển quốc gia.

Ông nói: “Tôi thiết nghĩ là nếu hai lực lượng này liên kết lại thì họ sẽ có một khả năng sau 5 năm xây dựng một nền tảng pháp lý sao cho Ucraina bắt đầu đổi thay một cách tích cực”. Ông lưu ý rằng, 5 năm này (sau bầu cử Tổng thống) cần thiết cho Ucraina “tẩy bẩn” đã tich tụ bấy lâu, bao nhiêu những vấn đề luật pháp không sáng suốt, trong số đó có cả vấn đề bầu cử quốc hội trước thời hạn”.

L.Kravchuk cho rằng, “Những năm tháng này cần thiết để “tẩy rửa cái chuồng ngựa”, xây dựng nền tảng pháp luật để cho 5 năm sau đó Tổng thống và Quốc hội tiếp theo có thể từ đó bắt đầu tích cực xây dựng tất cả theo kiểu khác”.

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN

»Cùng chủ đề