Tổng thống đầu tiên của Ukraina Leonid Kravchuk cho rằng, để ngăn chặn chiến tranh mà Nga tiến hành chống Ukraina cần có sự thương lượng trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước. Ông Karavchuk nói trong phỏng vấn cho Đài Tự do. >>“Радио Свобода”.

“Cần thiết thứ nhất là dù khó khăn cần đạt được một cuộc gặp gỡ ở cấp lãnh đạo hai nước theo thê thức “một-một” (Tet a tet).

Những gì đang xảy ra ở Donbass đó là bàn tay của Kremlin. Và hiện tại chúng ta không thỏa thuận được với Nga… điều gì chúng ta có thể, điều gì Nga có thể, điều gì chúng ta không thể, chẳng hạn toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền thì chúng ta không bao giờ có thể nói, còn tất cả những thứ khác đều có thể thảo luận. Đây là một trong những con đường”, – ông Kravchuk nói.

Thứ hai, theo lời ông Kravchuk, cần thiết thay đổi “thể thức Minsk”: hoặc là chuyển sang “thể thức Budapest” hay là bỏ “Minsk” nhưng “thêm vào đó nội dung khác”.

Cựu tổng thống Ukraina cho rằng, “chấm dứt chiến tranh” về hình thức là phụ thuộc vào tổng thống Nga Vladimir Putin.

Lưu ý rằng, hiện tại điều tiết hòa bình đang được thực hiện bằng ba con đường. Ở Minsk có nhóm liên lạc ba bên (OSCE, Ukraina, Nga), theo đó có cả đại diện chiến binh được tham gia tư vấn. Ngoài ra còn có “Thể thức Normandia” (Pháp, Đức, Ukraina và Nga). Một thể thức khác quan trọng nữa là các cuộc gặp gỡ giữa đại diện đặc biệt chính phủ Mỹ về đề tài Ukraina Curt Volker với trợ lý tổng thống Nga Vladislav Surkov.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề