Tòa án dân sự khu vực thành phố Kiev đã quyết định đình chỉ hiệu lực sắc lệnh số 911/2008 của Tổng thống Ucraina Victor Yushenko về việc chấm dứt quyền hạn của Quốc hội Ucraina khóa VI và ấn định bầu cử trước thời hạn.

Điều này được đại diện Khối Yulia Timosenko (BIUT) tại tòa án – Nghị sỹ Quốc hội Vladimir Pilipenko thông báo.

Theo lời ông Pilipenko, Tòa án đã ra quyết định này trên cơ sở đơn khiếu nại của Khối BIUT đối với Tổng thống và Ủy ban bầu cử Trung ương.

Ông cho biết, Tòa án cũng cấm Ủy ban bầu cử Trung ương tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn.

Đơn khiếu nại được Khối BIUT đệ trình lên Tòa án ngày hôm qua (10-10), ngay sau khi lệnh giải tán Quốc hội của Tổng thống được đăng tải chính thức.

Ông Pilipenko nói, quan điểm của Khối BIUT là không hề thay đổi – “không để xảy ra một cuộc bầu cử trước thời hạn trái Hiến pháp”.

Ngày 10-10, Tổng thống Yushenko đã ra lệnh phế truất thẩm phán Tòa án dân sự khu vực thành phố Kiev Vladimir Keleberd, do ông này không có đủ thẩm quyền xét đơn khiếu nại của Khối Yulia Timosenko đối với sắc lệnh của Tổng thống.

Ông Pilipenko tuyên bố, Khối BIUT sẽ làm mọi việc để khôi phục chức vụ cho ông Keleberd vào ngày thứ hai tới.

Khối BIUT cũng sẽ khiếu nại đến các tổ chức quốc tế và châu Âu về việc lạm dụng chức vụ quyền hạn của Tổng thống Yushenko.


theo TTQH