Phó chủ tịch thứ nhất Rađa Tối cao, thành viên đảng khu vực Alechsandr Lavrrinovich nghi ngờ khả năng quốc hội sẽ đưa sửa đổi vào Hiến pháp từ giờ cho đến cuối năm.

Trong cuộc phỏng vấn hãng UNIAN hôm thứ nay ông khẳng định, ông tham gia vào quá trình tư vấn “với nhiều hình thức và với nhiều lực lượng chính trị khác nhau” về việc sửa đổi Hiến pháp.

Ông đưa ra nghi ngờ khả năng Rađa sẽ phê chuẩn các sửa đổi đó.

“Rất tiếc phải ghi nhận rằng, khả năng sửa đổi Hiến pháp Ucraina là rất nhỏ”, – ông Lavrinovich nói.

Theo phó chủ tịch thứ nhất quốc hội, điều dễ hiểu là “năm tới Ucraina sẽ bước vào giai đoạn mới với người đứng đầu quốc gia mới và với những vấn đề cũ”.

Theo ông Lavrinovich khúc mắc là chưa có được sự phân quyền giữa tổng thống và HĐBT, cũng như “sự song song tồn tại các cơ cấu chính quyền nhà nước tại địa phương, chính là yếu tố hạn chế mức độ tự quản của địa phương”.

Ông không loại trừ khả năng các khó khăn vẫn sẽ chưa được tháo gỡ trong thời gian tới.

“Tôi có một dự báo bi quan về khả năng giải quyết các vấn đề đau đầu đang đòi hỏi phải được tháo gỡ sớm này. Ngày hôm nay tôi không thấy có cơ hội khả dĩ nào để có thấy kết quả mong muốn trong năm nay”, – ông Lavrinovich nói.

Ỗng cũng cho biết, để đưa sửa đổi vào Hiến pháp cần phải có sự thống nhất quan điểm của các lực lượng chính trị nào có khả năng đảm bảo sự ủng hộ dự luật của 2/3 đại biểu quốc hội.

Ông Lavrinovich nói thêm, “đây là việc rất không đơn giản, vì bên cạnh nhận thức về tính cần thiết phải giải quyết vấn đề quốc gia vẫn đang thường trực hiện diện các yếu tố lợi ích chính trị, điều này đôi khi cản trở các kết quả nhanh chóng”.

Lê Tâm
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề