Bằng những chuyến tham quan, học hỏi từ sách báo, bí thư chi đoàn một khu phố ở thị trấn Lương Sơn, Bắc Bình, Bình Thuận, nhân giống và nuôi thành công đàn heo rừng lai, góp phần làm giàu kinh nghiệm làm kinh tế cho thanh niên địa phương.

Tốt nghiệp Trung cấp Chăn nuôi-Thú y, Nguyễn Đăng Vương trở về quê nhà ở khu phố Lương Bình, thị trấn Lương Sơn (Bắc Bình-Bình Thuận). Vương được tín nhiệm bầu làm bí thư chi đoàn khu phố. Ngoài công tác thanh niên, anh còn là thành viên tích cực của câu lạc bộ khuyến nông.

Giá heo giống khá cao: heo rừng con hai tháng tuổi chỉ nặng 700 – 800 gam nhưng có giá ba triệu đồng/con; heo con lai giữa heo rừng và heo đen có giá thấp hơn.

Năm 2006, Vương bàn với gia đình đầu tư ba mươi triệu đồng mua ba con giống heo rừng (một đực và hai cái) cùng tám heo cái đen; mua lưới kẽm bao quanh nửa héc ta đất trên diện tích ba héc ta của gia đình; xây các máng ăn, máng uống cho đàn heo.

Giống heo rừng và heo đen dễ nuôi, thức ăn dễ tìm và không tốn kém nhiều như thân chuối, rau lang, củ mì; cũng như thích hợp điều kiện khí hậu nên phát triển nhanh. Chỉ sau gần hai năm, các lứa heo con liên tiếp ra đời giúp Vương thu hồi vốn và có lãi vài chục triệu đồng.

Đầu năm 2009 này, trại heo của Vương có 60 con vừa nái đẻ, nái hậu bị và heo thịt. Vương phác thảo: “Con giống không đủ cung cấp cho các hộ chăn nuôi trong vùng. Tôi sẽ phát triển thêm đàn heo thịt lai theo nhu cầu của nhà hàng, các khu du lịch. Giá heo hơi loại này khá cao, khoảng 150.000 đồng/kg ”.

Lấy thành công của mình làm ví dụ cụ thể, qua các buổi sinh hoạt đoàn thanh niên hay tập huấn khuyến nông, bí thư chi đoàn 27 tuổi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và khuyến khích nhiều người nuôi giống heo lai.

Nuôi loại heo này rất nhàn nhã, ngày chỉ cho ăn hai bữa sáng và chiều. Khi heo nái gần ngày đẻ, chỉ cần cho nó ít rơm khô, lá cây; nó sẽ tự lót ổ và tự sinh nở không cần người can thiệp.


theo TPO