Chuyên gia kinh tế và đầu tư Trần Sĩ Chương đánh giá gói kích cầu của Chính phủ phải nhiều gấp 5 lần hiện nay mới tác động hiệu quả vào nền kinh tế. Nếu không kích cầu thật nhanh và mạnh, Việt Nam sẽ giống như con bệnh uống thuốc chậm và không đủ liều, dẫn đến nhờn thuốc và bệnh ngày càng nặng hơn.