Trong khi đó Sri-Lanka hủy bỏ thu tiền thị thực điện tử nhập cảnh đối với các công dân Ukraina, nếu công dân Ukraina đi du lịch nước này.

Nhằm mục đích gia tăng quan hệ du lịch Lào đã cho phép các công dân Ukraina làm thị thực điện tử để nhập cảnh vào Lào.

Cơ quan lãnh sự của Bộ ngoại giao Ukraina thông báo. Theo thỏa thuận, thị thực du lịch vào Lào được phép tới 30 ngày đối với công dân Ukraina.

nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề