Cơ quan điều tra cho thấy rằng người đứng đầu người đứng đầu sở thuế vụ tỉnh Odesa cung cấp một khoản hối lộ hàng tháng là 25 nghìn đô la cho văn phòng công tố viên của tỉnh để họ bỏ qua các cuộc điều tra liên quan tới sở thuế vụ tỉnh, kể cả điều tra các vụ hình sự.

Cuộc điều tra đã ghi lại sự thật của một vụ hối lộ, trong đó có sự khẳng định của chính các nghi phạm về lần chuyển tiền đầu tiên trong các cuộc tương tác giữa các thành viên sở thuế vụ trong mối quan hệ với các quan chức của công tố viên của tỉnh.

Biện pháp ngăn chặn đang được tòa quyết định. Cuộc điều tra cũng xác lập sự liên quan đến việc thực hiện tội phạm của những người các bộ khác.

Người đứng đầu Cục Thuế Nhà nước Ukraina Sergei Verlanov đã rcách chức nghi phạm khỏi chức vụ lãnh đạo sở thuế vụ ở tỉnh ở Odesa.

Ông Verlanov viết về điều này trên Facebook.

Bất kỳ biểu hiện nào của tham nhũng và lạm dụng quyền hạn công vụ trong hàng ngũ thuế sẽ bị loại bỏ, và ông công bố các bước như sau:

“1. Tôi loại bỏ toàn bộ lãnh đạo của sở hành chính thuế vụ trong tỉnh Odesa khỏi các nhiệm vụ và bắt đầu một cuộc điều tra nội bộ chính thức liên quan đến những sự thật này.

2. Tôi bắt đầu xác minh toàn diện về sự lãnh đạo của văn phòng cục thuế trung ương và các cơ quan sở thuế ở các địa phương về các hành vi tham nhũng và bất hợp pháp chống lại các doanh nhân.

3. Tôi đảm bảo cơ quan chống tham nhũng quốc gia NABU và các cơ quan thực thi pháp luật khác sẽ hợp tác đầy đủ và tôi sẽ biết ơn những thông tin cho phép cách chức hàng ngũ nhân viên không trung thực và tham nhũng”.

Nhớ lại rằng vào tháng 12 đã có thong báo rằng, thị trưởng thị trấn Zatoka bị nghi án tống tiền 87 nghìn đô la hối lộ.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề