Lãnh đạo chợ “Ki-lô-mét số bảy” đã bình luận thông tin của phó cục trưởng ngân khố Ukraina Constantin Likarchuk về “cái chết” của chợ trên báo chí ngày 30 tháng 7. Như phó giám đốc Cty TNHH “Chợ công nghiệp” (Ki-lô-mét số 7) Irina Tkach thông báo, xí nghiệp vẫn làm việc ổn định, có lẽ người ta hiểu sai ông Likarchuk.

“Chợ làm việc ổn định. Báo chí có thể nắm lấy câu nói làm ầm ĩ khi họ tách ra khỏi bối cảnh của một bài phỏng vấn của phó cục trưởng ngân khố Likarchuk. Tôi cho là ông ấy nói về cái chết của buôn lậu ở Odessa, chứ không phải cái chết của chợ”, – bà Tkach nói.

Irina Tkach nói rằng trên chợ có 60 ngàn người làm việc, đời sống của trên 200 ngàn người phụ thuộc vào họ, đó là chỉ nói riêng ở tỉnh Odessa.

“Họ buôn bán với toàn Ukraina, và đối với các doanh nhân thì rất quan trọng là không gian thông tin – những người buôn sỉ ở cuối đất nước cần phải biết rằng chợ làm việc ổn định, không ngừng nghỉ và bình tĩnh tới đây lấy hàng. Ngược lại thì điều này sẽ gây tổn hại cho tiểu thương”, – phó giám đốc chợ nói. Theo lời bà những thông tin như thế làm cho công tác của chợ mất ổn định.

 Nguồn: Dumskaya

»Cùng chủ đề