Lần đầu tiên kể từ năm 2004 (năm bắt đầu có khảo sát XHH) trên một nửa số dân Ukraina cho rằng, các sự kiện ở trong nước phát triển đúng hướng.

Vào tháng 4 năm 2004 chỉ số này chỉ có 20,3%, đồng nghĩa rằng chỉ có 20,3% cho rằng các sự kiện ở Ukraina đang phát triển đúng hướng, bào tháng 8 năm 2019 chỉ số này lên tới trên 50%, theo khảo sát XHH mới nhất do Trung tâm “Sáng kiên dân chủ” và Viện XHH quốc tế Kyiv cùng thực hiện. Kết quả khảo nghiệm được công bố vào ngày 22 tháng 8 năm 2019.

Đây là con số lớn nhất kể từ năm 2004, khi các nhà XHH bắt đầu đo chỉ số này. Hồi đó con số chỉ là 20,3%.

Ngày hôm nay có 23,1% số người cho rằng các sự kiện phát triển chưa đúng hướng, còn 26,9% cho rằng họ không biết trả lời như thế nào.
Ngoài ra, vào năm 2019 số người cho rằng Ukraina có thể vượt qua các vấn đề và khó khăn trong mấy năm tới – 47,7% số những người được hỏi.

Trong khi đó 33,7% quả quyết rằng đất nước có thể vượt qua khó khăn trong tương lai xa, còn 7,6% tin tưởng rằng, Ukraina không thể có khả năng vượt qua những khó khăn, 11% số người được hỏi không biết trả lời như thế nào.

Vào tháng 12 năm 2018 chỉ có 20,2% số người được hỏi tin tưởng là đất nước sẽ vượt qua khó khăn trong mấy năm tới. Khảo sát XHH được tiến hành tại 103 địa phương trên toàn lãnh thổ Ukraina, ngoại trừ lãnh thổ bị chiếm đóng.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề