Valentin Simonenko, trưởng Phòng kiểm toán nhà nước cho biết, lạm phát trong năm 2009 của Ucraina sẽ vào khoảng 15%.

“Theo của chuyên gia của chúng tôi đánh giá, mặc dù thực tế cho thấy rằng, tỷ lệ lạm phát đã giảm vào tháng 8, nhưng theo những đánh giá chung, vào cuối năm nay, tỷ lệ lạm phát có khả năng vượt qua con số 15%”, – Simonenko nói. Ông lưu ý rằng trong những năm gần đây nền kinh tế “đen” đã phát triển rất mạnh mẽ.

“Mức độ bao phủ của nó đã đạt gần 40% GDP và vượt quá ngưỡng của trị số an ninh kinh tế vĩ mô quốc gia “, – Simonenko cho biết.

Như chúng tôi đã đưa tin, GDP của Ucraina trong nửa đầu năm 2009 đã giảm 19,7% so với cùng kỳ năm 2008. Trong khi đó, kế hoạch của ngân sách nhà nước năm 2009 là tăng trưởng GDPsẽ vào khoảng 0,4%. Người đứng đầu Phòng kiểm toán cho rằng, điều này là không thực tế, vì thu nhập của ngân sách dự kiến thâm hụt khoảng 20 tỷ UAH.

Trước đó, Ucraina đã cam kết với IMF sẽ duy trì tỷ lệ lạm phát ở khoảng 13% trong năm nay.

Phamxuan
theo Pod

»Cùng chủ đề