Uỷ ban thống kê quốc gia hôm thứ hai thông báo, trong tháng sáu lạm phát cơ bản tại Ucraina đã tăng 1,1% so với 0,5% trong tháng năm, 0,9% trong tháng tư, 1,4% trong tháng ba, 1,5% trong tháng hai và 2,9% trong tháng giêng.

Uỷ ban thống kê quốc gia hôm thứ hai thông báo, trong tháng sáu lạm phát cơ bản tại Ucraina đã tăng 1,1% so với 0,5% trong tháng năm, 0,9% trong tháng tư, 1,4% trong tháng ba, 1,5% trong tháng hai và 2,9% trong tháng giêng.

Từ tháng giêng đến hết tháng 6-2009 lạm phát cơ bản đạt 8,3%, trong khi chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,2%.

Lạm phát cơ bản loại bỏ các thay đổi mức giá ngắn hạn dưới tác động của các yếu tố nhất định mang tính chất hành chính, sự kiện, cũng như mùa vụ. Chủ yếu khái niệm này thể hiện sự thay đổi mức giá, không tính đến thay đổi mức giá thực phẩm và năng lượng.

Theo thông tin của Uỷ ban thống kê quốc gia công bố, lạm phát tại Ucraina trong các tháng từ tháng 1 đến tháng 6-2009 năm 2009 đạt 17,6% so với cùng kỳ năm 2008.

Uỷ ban thống kê quốc gia Ucraina bắt đầu tính toán lạm phát cơ bản từ năm 2008. Năm ngoái tỷ lệ lạm phát cơ bản à 21,3%, trong khi chỉ số giá tiêu dùng tăng 22,3% – LT.

Lạm phát cơ bản là tỷ lệ lạm phát thể hiện sự thay đổi mức giá mang
tính chất lâu dài mà loại bỏ những thay đổi mang tính tạm thời nên lạm
phát cơ bản chính là lạm phát xuất phát từ nguyên nhân tiền tệ.

Lê Tâm
theo Delo

»Cùng chủ đề