Trong năm 2009 sẽ không có nguy cơ gia tăng lạm phát. Bộ trưởng kinh tế – Bogdan Danhilishin phát biểu như vậy trên 5 kênh truyền thanh.

Bộ trưởng
nói:”Nguy cơ lạm phát năm 2009 không có, Chính phủ và ngân hàng quốc gia có
trong tay tất cả các phương án chống lạm phát.”

Danhilishin
cũng thông báo rằng:”bản chất lạm phát năm 2009 sẽ không giống như lạm phát năm
2008.Lạm phát năm nay sẽ cao hơn so với năm 2007 nhưng thấp hơn năm 2008”. “Tôi chê trách sự mâu thuẫn
của chúng ta khi năm 2007 chỉ số lạm phát phù hợp có 7,6% thì không xem xét, để
cuối cùng chỉ số lạm phát là 16,6%”- ông nói.

Bộ trưởng
nói thêm rằng:”Như vậy sự gia tăng lạm phát đã lan truyền sang năm 2008. Nhờ có
những nỗ lực to lớn của Chính phủ và ngân hàng quốc gia mà lạm phát đã được ổn
định”.

Ngoài ra,
Danhilishin còn thông báo rằng:”Giữa Chính phủ và ngân hàng quốc gia đang đạt
được những cuộc đối thoại và hợp tác phù hợp trong việc ngăn chặn nguy cơ gia
tăng lạm phát”.

Như chúng
ta đã biết năm 2008 tỉ lệ lạm phát của Ucraina là 22,3%. Trong tháng 3 năm 2009
tỉ lệ lạm phát là 1,4% và nhìn chung trong quý 1 năm nay tỉ lệ lạm phát là
5,9%.

Trong ngân sách nhà nước năm 2009 đề ra tỉ lệ lạm phát ở mức 9,5%. Về phần mình các chuyên gia nhận định rằng năm nay tỉ lệ lạm phát sẽ vào khoảng 13-20%.

NNC
theo Mid

»Cùng chủ đề