(DN.ODESA) -Thiếu hụt ngân sách nhà nước trong năm 2008 có thể đạt đến con số 25 tỷ grip (4,3 tỷ USD). Đây là tuyên bố của tổng thống Vichto Yushenko hôm nay trong buổi hội nghị với các lãnh đạo Cục thuế nhà nước, Cục Hải quan và một số ban, ngành khác.

Ngày nay, dự báo lạm phát ngân sách quốc gia năm 2008 sẽ lớn hơn 2%, còn năm 2009 là 1,4%. Tuy nhiên, chính phủ đã hứa sẽ chuẩn bị bản dự thảo ngân sách không có lạm phát cho năm tới, và hoàn thành ngân sách trong năm 2008 cũng sẽ như vậy.

Theo tổng thống, lạm phát trong ngân sách nhà nước phần lớn gây lên bởi quỹ trợ cấp Ucraina. Trong năm 2008, lạm phát từ quỹ này gây ra có thể đạt tới 14 tỷ grip (2,4 tỷ USD).

Tính từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2008, ngân sách của quỹ này đã nhận từ các nguồn tài trợ 111,9 tỷ grip (19,3 tỷ USD), tăng 38,2% hay 30,9 tỷ grip (5,3 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Theo như báo cáo, khoản thu riêng của quỹ đạt 83,3 tỷ grip (14,3 tỷ USD), cao hơn 4,1% so với con số dự định.

Lạm phát tại Ucraina trong tháng 10 năm nay so với tháng 10 năm 2007 đã tăng 23,2%. Mức tăng giá cả các mặt hàng tiêu dùng lên tới 18%.

NNC
theo UNIAN

»Cùng chủ đề