Làm giàu từ sa nhân tím bởi Nguyễn Quang

Sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L.Wu,) thuộc họ gừng (Zingiberaceae) là một trong những cây thuốc quý rất cần thiết cho dược liệu trong nước và xuất khẩu.