Theo những biên bản được gọi là Europrotocol sẽ được thanh toán không phải là 10 ngàn mà là 50 ngàn tiền bồi thường và sắp tới sẽ được làm trên mạng online. Các lái xe cần biết làm những biên bản này.

Người dân Ukraina đã trở nên thường xuyên hơn làm biên bản tai nạn giao thông bằng cái gọi là “Europrotocol” (iu-rô-pro-to-cônl). “Nếu như năm đầu tiên chỉ có 1% số người sử dụng thì hôm nay đã có 1/8 số người gặp tai nạn giao thông làm biên bản theo dạng này”, – giám đốc Văn phòng bảo hiểm mô-tô giao thông của Ukraina  (МТСБУ) Shevchenko cho biết. Xét tới việc từ ngày 19 tháng 2 số tiền bảo hiểm được bồi thường theo “Europrotocol”  không còn 10 ngàn mà là 50 ngàn Hrivnia thì số người quyết định làm thủ tục bằng “Europrotocol” để giải quyết tai nạn giao thông theo kiểu Châu Âu sẽ gia tăng.

Lưu ý  những điều kiện cần thiết cho việc này như sau:

Chỉ có hai người tham gia sự cố giao thông, sự hiện diện bảo hiểm (polis) OSAGO, không gây thiệt hại cho người khác hay thiệt hại tài sản công đồng, – cả hai người tham gia đều không có độ cồn cùng đi tới kết luận chung về các hoàn cảnh xảy ra sự cố và đều đồng ý làm “Europrotocol”. Thông thường các vấn đề xuất hiện ở điểm cuối cùng của EuroProtocol: nhiều người sợ rằng bảo hiểm sẽ không được thanh toán do sai sót trong làm biên bản.

Theo lời ông Vladimir Shevchenko, những lo ngại này là không cần thiết: “Suốt năm 2015 ở cơ quan MTSBU (МТСБУ) đã không hề có một khiếu nại nào về từ chối thanh toán bồi thường theo EuroProtocol”. Hơn thế, chúng được tiến hành nhanh hơn nhiều. “Nếu như thời hạn bình quân điều tiết theo các vụ OSAGO (ОСАГО) ở ta là 37 ngày thì theo EuroProtocol chỉ có 25 ngày”, – ông Melnhichuk, quản trị công ty PZU ở Ukraina bình luận.

Dự định sắp tới sẽ khởi động dự án MTSBU cùng với cảnh sát. “Khi tới vụ sự cố giao thông (ДТП) xảy ra họ sẽ giúp đỡ những người tham gia sự cố làm biên bản, – ông Vladimir Shevchenko kể. – Đồng thời tới cuối năm nay sẽ soạn thảo Europrotocol dạng điện tử: trên máy lướt mạng hoặc là máy điện thoại thông minh sẽ có thể cài chương trình đặc biệt và trong trường hợp sự cố giao thông xảy ra thì có thể làm biên bản online. Trong khi đó nơi xảy ra sự cố sẽ được xác định bằng GPS, còn dữ liệu về bảo hiểm ngay lập tức sẽ được kiểm tra thông qua kho dữ liệu của MTSBU (МТСБУ)”.

Điền vào EuroProtocol như thế nào

Trước khi làm giấy tờ thì hãy chụp ảnh nơi xảy ra sự cố và cả hai phương tiện giao thông. Không cần phải điền hai bộ biên bản (nó cấu thành từ ba tò: tờ bìa, tờ original (nguyên bản) và bản sao)

Bộ giấy tờ thứ hai là dự phòng thay thế khi bộ thứ nhất điền sai.

Năm mục đầu tiên của biên bản EuroProtocol chứa nội dung ngày tháng, thời gian và địa điểm sự cố (sự cố xảy ra bao giờ và ở đâu), dấu về các thiệt hại về người và tài sản không liên quan tới người tham gia sự cố và dữ liệu về những người làm chứng. Nếu không tìm được người làm chứng thì có thể ghi không có người làm chứng.

Trong các mục từ thứ 6 tới mục thứ 9 ghi thông tin về các phương tiện giao thông, về chủ sở hữu phương tiện và giấy bảo hiểm polis OSAGO (ОСАГО). Tại đây ai trong số hai người tham gia sự cố là  phương tiện “A” hay “B” hoàn toàn không có ý nghĩa (không phân biệt).

Tại mục số 10 mỗi người tham gia lựa chọn một hình ảnh trong số ba hình ảnh đề xuất cho phụ hợp (xe máy, xe hơi, xe tải) và mũi tên chỉ hướng vào chỗ va chạm. Còn tại mục 11 miêu tả những hư hỏng nhìn thấy được của phương tiện giao thông.

Mục 12 chứa những hoàn cảnh xuất hiện sự cố giao thông phổ biến nhất, trong số đó mỗi người lái xe lựa chọn một hoặc một số phương án. Sau khi lựa chọn cần phải chỉ rõ số lượng ô đã điền vào bên dưới !!!

Cần phải vẽ sơ đồ sự cố giao thông đã xảy ra. Trong đó, ngoài các xe có mũi tên chỉ chuyển động của chúng vào thời điểm có sự cố còn cần phải miêu tả dấu chỉ đường, vạch, đèn báo giao thông và ghi tên các con phố.

Tại mục 14 mỗi người tham gia ghi ý kiến của mình về sự cố giao thông, còn ở mục 15 thì cả hai lái xe đặt chữ ký vào.

Sau khi làm xong biên bản EuroProtocol mỗi người tham gia sự cố giao thông trong vòng ba ngày làm việc có nghĩa vụ chuyển tài liệu đã điền cho hãng bảo hiểm.

Nguồn: Sevodnya.ua

PS: Chúng tôi hy vọng các bạn lái xe, những người tham gia bảo hiểm Châu Âu lưu lại tài liệu này vào máy điện thoại thông minh để khi xảy ra sự cố có ngay tư vấn từ tài liệu !!!