Trong tháng gần đây lãi suất tiền gửi đô la bắt đầu giảm, số lượng nhà băng nhận loại tiền gửi này cũng giảm. Đó là phát biểu của các chuyên gia tại công ty Prostobank Konsalting. Các chuyên gia cho rằng trong khoảng 3 tháng tới lãi suất tiền gửi bằng nội tệ cũng sẽ giảm.

Theo số liệu của công ty Prostobank Konsalting trong tháng vừa qua lãi suất trung bình của tiền gửi tiết kiệm bằng đô la loại kỳ hạn 1 tháng giảm 0,22% và đạt 10,74%.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng từ tháng 9 năm 2008 lãi suất tiền gửi bằng đô la đã tăng 4% và ngay tháng sau đã bắt đầu giảm.

 

Ngoài ra các chuyên gia cũng cho rằng lãi suất tiền gửi bằng đô la đã lên đến kịch trần và sẽ giảm xuống, dự đoán trong tương lai không xa điều tương tự cũng xảy ra cho tiền gửi bằng grivna.


Theo bà Chepurina – giám đốc bộ phận dịch vụ OAO Svedbank thì lãi suất tiền gửi bằng đồng grivna trong thời gian ngắn vẫn giữ nguyên và lãi suất tiền gửi bằng ngoại tệ có thể sẽ giảm một ít. Còn trong khoảng 3 tháng tới có thể bắt đầu giảm lãi suất tất cả các loại tiền gửi.

 

Cùng lúc đó các chuyên gia ngân hàng cũng cho rằng tình hình sẽ được cải thiện bởi loại tiền gửi  bằng grivna phổ biến hơn so với tiền gửi bằng đô la.

 

Bà Chepurina cũng nói thêm rằng:”Theo sự so sánh với nửa đầu năm 2008 tỉ lệ tiền gửi bằng đồng grivna giảm .Tuy nhiên trong 2 tháng gần đây mức tiền gửi bằng nội tệ tăng. Một mặt điều này liên quan tới tính ổn định tương đối giá trao đổi của đồng grivna, mặt khác với sự giảm lãi suất tiền gửi bằng ngoại tệ làm cho tiền gửi bằng đồng grivna hấp dẫn hơn.”

NNC
theo Kor

»Cùng chủ đề