Từ tháng 1 đến hết tháng 5-2009 lãi ròng của các doanh nghiệp Ucraina đã giảm 5,5 lần, theo con số của Uỷ ban thống kê quốc gia Ucraina.

Cụ thể là, kết quả tài chính của doanh nghiệp trước thuế cho giai đoạn này giảm 82% so với cùng kỳ năm 2008, còn so với kỳ tháng 1 đến tháng 4-2009 thì lại tăng 10,5%, chiếm 9,673 tỷ grivna.

Theo công bố của Uỷ ban thống kê quốc gia lợi nhuận trước thuế cho giai đoạn trên đã giảm 19,6% so với cùng kỳ năm 2008 và tăng 18,3% (lên 55,5 tỷ grivna) so với kỳ tháng 1 – tháng 4/2009.

Ngoài ra, lỗ của doanh nghiệp trong 5 tháng năm nay là 45,8 tỷ grivna, tăng 3 lần so với kỳ tháng 1-tháng 5/2008 và tăng 20,1% so với giai đoạn tháng 1-tháng 4/2009.

Theo tin đã đưa, tổng thống Ucraina Victor Yushenko đã kêu gọi lãnh đạo các tỉnh hết sức nỗ ]cj để thanh toán nợ lương cho cán bộ các doanh nghiệp trong ngân sách.

Phuong Anh
theo Correspondent

»Cùng chủ đề