Cảnh sát tỉnh Odesa đã tiến hành lục soát 15 người nước ngoài: 9 người công dân Việt Nam và 6 công dân người châu Á.

Họ sống và làm việc trong một thôn huyện Ovidiopolskiy, trên lãnh thổ hai xưởng sản xuất quần áo của các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Trong thời gian lục soát phát hiện 38 máy khâu, 386 đơn vị quần áo thể thao dưới dạng hàng hóa, 140 áo phao với cá thương hiệu nổi tiếng thế giới, dồng thời cả các nhà hiệu của các thương hiệu này.

Cơ quan điều tra sẽ xác định danh tính của những người cư trú và làm việc bất hợp pháp và bằng cách nào họ tới lãnh thổ Ukraina. Đồng thời cơ quan điều tra cũng tìm kiếm tất cả những người liên can tới doanh nghiệp bất hợp pháp này.

Chế tài mà theo đó cơ quan điều tra thực hiện hành vi điều tra tố tụng đối những người nước ngoài này có mức phạt “tù giam tới 9 năm cùng với tước đoạt quyền hoạt động loại hình nhất định thời hạn 3 năm cùng với tịch thu tài sản.

Lưu ý rằng, năm 20167 trong xưởng bí mật ở Odesa đã phát hiện người nước ngoài sản xuất hàng với các thương hiệu Adidas, Gucci, Nike và Versace.

 

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề