Chiều ngày mùng 10-1-2016, anh Hùng sống ở căn hộ lẻ tại khu vực Tairova là cháu anh Thế, hiện đang sống tại Làng Sen, anh Hùng trên đường đi xe buýt từ chợ về nhà, vừa xuống xe chạy ngay qua đường trước lối rẽ vào nhà anh gặp ngay một nhóm cướp có vũ khí đã phục sẵn. Bọn chúng lao ra rút súng uy hiếp và cướp toàn bộ số tiền mang theo trên người, cụ thể là mất 30 nghìn gờ ríp.

Gần đây các vụ cướp liên tiếp nhằm vào người Việt Nam, có lẽ lý do chính là tình hình xã hội Ukraina đang xuống cấp phức tạp, một nguyên nhân nữa là do việc làm ăn của bà con ta tại chợ quá sơ hở và công khai, đây cũng là tâm điểm cho bọn cướp theo dõi.

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề