Việc áp dụng phái bộ LLGGHB ở Donbass là bước đi chấp nhận được, dù không giải quyết chiến tranh tới cùng, cựu tổng thống Ukraina Leonod Kravchuk nhận xét.

“Tôi ủng hộ ý tưởng LLGGHB như là một bước đi, dù chưa giải quyết đến cùng vấn đề nhưng là bước đi quan trọng. Nhưng hiện nay bước đi này không thực tế bởi vì nước Nga có quan điểm hoàn toàn khác”, – ông Kravchuk nói trước báo giới ở Kyiv.

Cựu tổng thống Kravchuk cho rằng, LB Nga sẽ không ủng hộ trong vấn đề LLGGHB.

Leonid Kravchuk đồng thời cho rằng quá trình Minsk không giải quyết tới cùng vấn đề phục hồi chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina.

Ông lưu ý rằng quá trình Minsk cần trong thời kỳ đó để không cho chiến sự và cuộc xâm lược của Nga phát triển, nhưng ngày hôm nay nó không cho kết quả.

“Vấn đề cơ bản và cốt lõi của chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, chính quyền dân chủ Ukraina trên toàn vẹn lãnh thổ thì quá trình Minsk sẽ không giải quyết được”, – Leonid Kravcuk nói.

Ngoài ra, ông Kravchuk ủng hộ ý tưởng cấp cho nhân dân tác-ta chế độ tự trị.

“Tôi ủng hộ tư tưởng cho rằng, tự trị của nhân dân tác ta Crimea phải là tự trị dân tộc. Ở đó có người dân bản xứ gốc là tác-ta Crimea. Họ phải được có chế độ tự trị”, – cựu tổng thống Kravchuk nói.

Nguồn: Interfax Ukraina

»Cùng chủ đề