Kyiv tỏ thái độ đáng tiếc khi tiếp nhận phản ứng của Bộ ngoại giao Đức đối với quyết định của cơ quan Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng Ukraina SNBOU tạm thời không cho phép di chuyển hàng hóa qua tuyến phân cánh ở miền đông đất nước.

Ngày 16 tháng 3 đại sứ Ukraina ở Đức Andrey Melnik tuyên bố.

“Hợp lý hơn là ban đầu nên phân tích quyết định của SNBOU để tránh những kết luận mà không phải bao giờ cũng có lợ cho sự nghiệp”, – ông đại sứ lưu ý. Đái sứ Ukraina lưu ý rằng, ở đây muốn nói tới biện pháp tạm thời, chứ không phải ý nói phong tỏa lãnh thổ tạm thời chính phủ Ukraina chưa kiểm soát được ở Donbass.

Theo lời ông Melnik, mục đích của biện pháp này – “chấm dứt quá trình tịch thu các xí nghiệp nhà nước và tư nhân trên lãnh thổ bị chiếm đóng”, bởi vì việc tiếp tục các quan hệ sự nghiệp với họ có nghĩa là “thừa nhận tình trngj hiện hữu đang trái ngược với pháp luật”.

Như nhà ngoại giao Ukraina tuyên bố, “việc tạm dừng di chuyển hàng hóa không liên quan tới vận chuyển hàng nhân đạo và quá trình đưa hàng hóa đối với các cá thể trong khu vực”. Theo lời ông, hạn chế này đồng thời cũng không làm phức tạp việc các công dân đi lại qua giới tuyến. Ông Melnik tuyên bố về ý định của chính quyền Ukraina trong thời gian gần nhất tổ chức các điểm thông hành để giảm nhẹ các chuyến đi vào lãnh thổ mà Kyiv chưa kiểm soát ở tỉnh Donetsk và Lugansk. Ngoài ra, theo lời đại sứ Ukraina việc chấm dứt di chuyển hàng hóa từ các xí nghiệp sẽ được hủy bỏ ngay sau khi phục hồi lại quyền sở hữu.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề