Ngày 30 và 31 tháng 3 trạm cấp nước “Krutogorna” sẽ dừng hoạt động để tái kết cấu.

Đây là trạm cấp nước diện rộng cho các khu chung cư ở thủ đô Kyiv. Cơ quan “Kyivvodokanal” thông báo.

“Do tiến hành tái kết cấu và sửa chữa Trạm cấp nước “Krutogorna” sẽ thay thế các máy móc thiết bị và vì thế sẽ dừng bơm nước cho các khu chung cư thủ đô. Tiền chi cho việc tái thiết do Ngân hàng thế giới “WB” cấp”, – trong thông báo nói.

Thời gian cắt nước từ 10g00 ngày 30 tháng 3 đến 7g00 ngày 31 tháng 3. Tuy nhiên, một số khu vực nước được giữ ở mức tối thiểu cho phòng hỏa ở mức 1,0-2,0 át mốt phe.

Các khu vực liên quan bị cắt nước xem >> ở đây

 

»Cùng chủ đề