Sau một thời gian dài trong tình trạng “ngủ đông”, gần đây, thị trường bất động sản (BĐS) Hà Nội có dấu hiệu nóng trở lại tại một số khu vực. Tại một số nơi, giá BĐS đã tăng 20-30% chỉ trong một, hai tháng. Điều này khiến nhiều người lạc quan nghĩ đến sự ấm nóng trở lại của thị trường này.