Cựu tổng thống Ukraina, đại diện Ukraina trong nhím liên lạc ba bên ở Minsk về điều tiết xung đột ở Donbass Leonid Kuchma khi bình luận thương lượng Volker-Surkov ở Bellgrad nói rằng nước Nga thực tế là muốn đóng băng xung đột ở Donbass.

Kuchma tuyên bố với báo giới ở Kyiv rằng thực tế là nước Nga muốn đóng băng xung đột ở Donbass, báo Ukrainska Pravda viết.

Cựu tổng thống Kuchma nói: “trong số 29 đề xuất của Mỹ thì nước Nga chỉ sẵn sàng tiếp nhận có ba đề xuất và còn bình luận rằng ba chưa phải là zero”.

“Vâng đó chính là con số không, bởi vì vấn đề chính là quan điểm của Ukraina cần phải  không được thay đổi: quân đội GGHB của Liên hợp quốc phả có mặt trên toàn lãnh thổ Ukraina, kể cả tới tận biên giới Nga-Ukraina!”. Cứu tổng thống Kuchma nói.

“Còn nước Nga đề xuất trên tuyến phân cách thì thực chất là đề xuất biên giới mới, tựa như là Pridnestrovye, và lại là một khu vực xung đột bị đóng băng. Nhưng ở đây còn tê hơn cả Pridnestrovye, bởi vì có biên giới chung  với Nga, và còn 420 ki lô mét biên giới mà chúng ta chưa kiểm soát được thì có nghĩa là gì nếu như không  pahir là họ đề xuất biên giới mới của Ukraina với Nga?”, – Kuchma tuyên bố.

“Tôi không thấy triển vọng nào giải quyết xung đột Nga-Ukraina. Bằng cách đó không thể đạt được hòa bình ở khu vực này”, – ông Kuchma nhận xét.

Còn vấn đề trao đổi tù binh và con tin thì nếu xảy ra cũng là điều tốt cho các gia đình và nhân thân của họ. “Lạy Chúa cho điều đó xảy ra. Nhưng khi 14 tháng trời liên tục ở Minsk thảo luận các vấn đề này thì chưa có một vụ trao đổi tù bình nào xảy ra. Đó là vấn đề”, – Kuchma tuyên bố.

“Tôi cũng đã nói rồi, tất cả mọi chuyện xảy ra ở Donbass phụ thuộc chỉ có hai người – Vladimir Putin và Đáng tối cao. Chúa thì không có ở đây, còn chỉ một Putin. Ông ấy muốn thì được, không muốn thì chưa biết bao giờ”, – ông Kuchma nói thêm.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề