Tổng thống thứ hai của Ukraina (1994-2004) Leonid Kuchma đã bình luận tình hình Donbass sau khi tuyên bố rằng ở đó có 70% các mỏ bị ngập trong nước, các xí nghiệp xuất khẩu làm việc tối đa chỉ được 50%, còn hạ tầng cơ sở thì bị phá hủy.
Ông Kuchma đã tuyên bố điều này ở tp Kharcov sau khi trao tặng cho sinh viên Đại học hàng không vũ trụ quốc gia mang tên Zhukovskiy những suất học bổng định danh, TTX Unian viết.

“Bất kỳ cuộc chiến tranh nào rồi cũng kết thúc bằng hòa bình. Ở đó người ta bắt đầu hiểu rằng họ đã lâm vào cảnh không mấy dễ chịu mà thực tế lối thoát bằng chiến sự là không có”, – Kuchma tuyên bố.
Trong khi đó ông nhấn mạnh rằng 70% hầm mỏ ở Donbass bị ngập nước và chấm dứt làm việc, các nhà xuất khẩu làm việc tối đa được 50% công suất, hạ tầng cơ sở bị hủy hoại, trường học và nhà trẻ, hệ thống cấp nhiệt tập trung hị hư hỏng, các khoản trả xã hội chấm dứt và vv… 

“Những vấn đề có ngày hôm nay trước giảng đường này buộc phải nghĩ nhiều hơn về hòa bình, chứ không phải về chiến tranh”, – cựu tổng thống nói.
Theo ý kiến ông, ở Nga xã hội bắt đầu ủng hộ ý tưởng hòa bình. 
 “Và cả ở nước Nga xã hội đang đi đến điều đó. Tôi nghĩ cả lãnh đạo cao cấp Nga cũng nghĩ cách ra khỏi tình hình này như thế nào cho xứng đáng một chút. Nếu nói rằng các chế tài không có hiệu quả đối với nước Nga thì đó là không đúng hoàn toàn sự thật”, – Kuchma kết luận.

Hoàng Xuân Kiểm
theo Glavred.info