Đại diện Ukraina tại Nhóm liên lạc ba bên ở Minsk về điều tiết tình hình ở Donbass, ông Leonid Kuchma tuyên bố rằng cuộc gặp gỡ “Bộ bốn Normandia” trong thời gian tới sẽ không mang lại kết quả, tuy nhiên nó phải được tổ chức trước khi có cuộc bầu cử tổng thống ở Nga.

Ông Kuchma tuyên bố rằng, các thủ lĩnh “bộ bốn Normandia” bao gồm Ukraina, Đức, Pháp và Nga sẽ tiến hành cuộc gặp gỡ trước khi có cuộc bầu cử ở Ng. TTX UNN đưa tin.

“Trước cuộc bầu cử thì có, nhưng trong năm nay thì không”, – ông Kuchma trả lời.

Ông Kuchma cũng lưu ý tới ngày gặp gỡ “Bộ bốn” có sự ảnh hưởng tới do tình hình ở Đức với sự hình thành chính quyền sau bầu cử ở nước này. Theo ý kiến của ông Kuchma việc tiến hành gặp gỡ trong thời gian gần nhất ẽ chẳng có kết quả.

Ông cũng hi cọng rằng Mỹ sẽ có thể giúp đỡ giải quyết tình hình ở Donbass. Ông Kuchma tuyên bố rằng, đại diện đặc biệt của Bộ ngoại giao Mỹ Volker “có quan điểm rất tích cực so với đại diện trước đó là bà Nurland”.

Cựu tổng thống Kuchma đồng thời nhấn mạnh không có khả năng áp dụng LLGGHB của Liên hợp quiics ở Donbass mà không có rút quân Nga khỏi lãnh thổ Ukraina.

Khi trả lời về kết quả của năm 2017 về giải quyết tình hình ông Kuchma lưu ý rằng, không thể nói về một sự tiến bộ nào, dù đang giải quyết nhiều vấn đề kinh tế xã hội có ảnh hưởng tới đời sống của người dân ở Donbass.

Xug đột vũ trag đã xảy ra từ tháng 4 năm 2014. Các hành động chiến sự của chiến binh ở Donbass được Nga yểm trợ tích cực cả về sinh lực lẫn vật lực, kể cả vũ khí hiện đại.

Cuộc gặp gỡ gẫn nhất của các thủ lĩnh Bộ bốn Norrmandia gần nhất là vào ngày 19 tháng 10 năm 2016 ở Berlin. Các bên thỏa thuận thông qua cơ sở để có một lộ trình giải quyết tình hình Donbass theo các thỏa thuận Minsk.

Lần mới nhất chỉ có các cố vấn nguyên thủ gặp nhau vào ngày 24 tháng 3 năm 2017 ở Paris.

Bầu cử ở Nga sẽ xảy ra vào ngày 18 tháng 3 năm 2018.

Gordonua

»Cùng chủ đề