Nhà báo Ukraina kể vì sao Putin sợ kết quả bầu cử và chiến thắng của Zelenskiy.

Chính quyền Nga lo ngại điều xảy ra ở Ukraina có thể xảy ra ở Nga – chiến thắng của một ứng viên tổng thống ngoài hệ thống.

Kết quả bầu cử tổng thống ở Ukraina trong vòng một trở thành điều gây sốc ở Điện Kremlin, nhà báo Alexander Martynenko tuyên bố.

“Cả họ, cả chúng ta và ở Châu Âu chưa bao giờ có sự kiện xảy ra như thế, khi mà một người chưa hề hoạt động chính trị lại nổ lên trên bề mặt của chính trường.

Vậy nên ở Moskva, một mặt là hoang mang, mặt khác là rất lo ngại một sự kiện như thế có thể xảy ra ở Nga”, – ông nhấn mạnh trong phóng vấn của báo Fakty. >>Фактам.

Nhà báo cho rằng, chính quyền Nga lo sợ rằng ở Nga cũng có thể xuất hiện người ngoài hệ thống có khả năng ứng cử thắng lợi cho chức vụ cao nhất của nhà nước.

“Không nhất thiết người đó là nghệ sĩ. Ông ta có thể đơn giản chỉ là một người ngoài hệ thống. Nếu nhân dân Ukraina làm một lựa chọn như vậy thì đối với nhiều người ở Nga sẽ đặt vấn đề: tại sao điều tương tự lại không xảy ra ở nước ta? Đơn giản là một kịch bản như vậy hòan toàn có thể xảy ra ở nước Nga.

Đối với chính quyền Nga Poroshenko rất dễ hiểu và rõ ràng, họ hình thành hình ảnh kẻ thù (đối với nhân dân Nga, -nd) và bình tĩnh khai thác. Còn như với ông Zelenskiy thì chỉ toàn là những dấu hỏi”, – nhà báo Martynskiy nói thêm.

Lưu ý rằng, trước đó nhà đối lập Nga Konstantin Borovoi tuyên bố rằng, Kremlin rất sợ ông Zelenskiy, bởi vì ông ấy là một nhà cải cách.

Nguồn: Glavred

»Cùng chủ đề