Một trong những kết quả tích cực năm 2017 có thể nêu ra là bắt đầu cải cách ở Ukraina, tuy nhiên hiện chưa có kết quả thực tế, cựu tổng thống Ukraina Leonid Kravchuk nói.

Trog năm 2017 chính quyền chưa làm trọn được các nhiệm vụ chính – chiến trắng tham nhũng và nghèo đói. Leonid Kravchuk nói trong phỏng vấn của chương trình “Ngày mai” – một dự án chung của Đài Tự do và “kênh 112 Ukraina”. >>“Радіо Свобода”

“Tôi sẽ không sử dụng từ thành tựu trong trường hợp này. Tôi luôn luôn nói tất cả phải được đo bằng túi tiền. Người dân sống thế nào, sự thỏa mãn đạo đức, tinh thần và vật chất tới đâu. Có ba sự thỏa mãn này hay không? Không.

Tôi cho rằng hiện tại chúng chưa có. Tiếp theo, chúng ta chiến thắng tham nhũng hay chưa? Chưa. Chiến thắng ngèo đói chưa? Chưa. Kết thúc chiến tranh hay chưa? Chưa.

Như vậy ba vấn đề cơ bản chúng ta chưa hoàn thành. Nhưng chúng ta cũng không thể nói chúng ta có sự thất bại hoàn toàn. Chính quyền đang làm việc… Cái được xem là thành tựu đó là chính quyền đã thông qua được các luật cơ bản để mở ra con đường đấu tranh với nạn tham nhũng”, – ông Leonid Kravchuk nói.

Theo lời ông Kravchuk, chính quyền cũng bắt đầu các cuộc cải cách, và đó là những bước đi tích cực”.

“Người ta gọi năm 2017, thậm chí cả báo giới, là năm cải cách. Bốn cải cách được cho là đã bắt đầu làm việc. Vấn đề ở chỗ khác, có kết quả hay không… Cần phải có kết quả. Nhưng chúng chưa có ngày hôm nay, cần có thời gian. Người dân thường xuyên có thái độ tiêu cực với cải cách. Thậm chí nếu cuộc sống của họ đã tốt lên, bởi vì họ quen với hệ thống hành động nào đó, còn cải cách là thay đổi hệ thống đó”, – cựu tổng thống Kravchuk nói tiếp.

Khi trả lời về nhiệm vụ của năm 2018 ông Kravchuk nói: Cần “buộc mình” vào các cuộc cải cách.

“Cải cách đã được thông qua, nhưng đó chỉ là nguyện vọng của chúng ta. Luật – đó là nguyện vọng, nhưng chưa phải là thực tế. Khi chúng ta buộc nó với hiện thực thì nó mới bắt đầu đi và đó mới là thực tiễn. Và liên kết con người lại, tất cả. Mỗi người cần cày ruộng của mình, cần gặt lúa, làm công việc của mình”, – cựu tổng thống nói.

Năm 2017 ở Ukraina bắt đầu cải cách y tế, giáo dục, hưu trí, đồng thời đã thông qua các văn hản pháp quy trong khuôn khổ cải cách tư pháp. Ngày 15 tháng 12 năm 2017 ở Ukraina tòa án tối cao mới bắt đầu công việc. Ngày 1 tháng 3 luật về Cục điều tra nhà nước (DBR) bắt đầu có hiệu lực.

Nguồn: gordonua

»Cùng chủ đề