“Trong tài liệu mà tôi ký – trong Hiệp định về thành lập cái gọi là SNG – một trong những điểm có ghi rõ ràng rằng các quốc gia thành viên của hiệp định tôn tọng toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Tôn trọng”, – ông Kravchuk lưu ý.

Trong khi đó cựu tổng thống Leonid Kravchuk lưu ý cho tất cả rằng: nếu như SNG cho mình là một cơ cấu dân chủ Châu Âu thì tập trung nhau lại mà lên án kẻ xâm lược,“ít nhất là lên án”.

“Nhưng tôi không nhìn thấy một khả năng nào để tổ chức này lại lên án nước Nga vì nước này thôn tính bán đảo Crimea và tiến hành chiến tranh chống lại Ukraina. Đã không có cái hành động chống đối đó và cũng chẳng thấy sẽ có thì Ukraina không thể có mặt trong cơ cấu như thế”, – ông Kravchuk nhấn mạnh.

Ông Kravchuk giả thiết: không loại trừ rằng, để chấm dứt hiệu lực của hiệp định cần có sự thỏa thuận của tất cả các bên đã ký tài liệu này vào năm 1991. “Nhưng về nguyên tắc chúng ta không thể có mặt ở đó”, – tổng thống đầu tiên của Ukraina nhấn mạnh.
Như báo “Obozrevatel” đã viết, ngày 12 tháng 4 tổng thống Ukraina Patro Poroshenko đề nghị HĐBT chuẩn bị đề xuất chấm dứt sự tham gia của Ukraina trong các cơ quan của tổ chức “Cộng đồng các quốc gia độc lập” (SNG).

Nguồn: Obozrevatel

»Cùng chủ đề