Theo lời thổng thống đầu tiến của Ukraina Leonid Kravchuk, quá trình Minsk rất phức tạp và không giải quyết vấn đề chính – giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ Ukraina. Ông Kravchuk nói trong phỏng vấn cho báo Obozrevatel.

“Quá trình Minsk quá phức tạp. Tôi cũng muốn nói điều đó cả về cuộc gặp gỡ theo “Thể thức Normandia”. Hiện tại tôi chưa đọc được một quyết định nào mà chúng có thể thông qua. Thành thử người ta nói đâu đó ở Pháp, và sau đó thì nghe thấy quyết định nào đó được thông qua ở Minsk và ký kết biên bản gì đó. Đó là một công thức rất phức tạp vì vậy quá trình Minsk sẽ không giải quyết được vấn đề chính – chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng như bất khả xâm phạm biên giới Ukraina. Sẽ không giải quyết được”, – cựu tổng thống nhấn mạnh.

Trước đó ông Kravchuk đã tuyên bố rằng do vai trò không rõ ràng của thương lượng xung quanh Ukraina theo Thể thức Mormandia cho nên cần phải chuyển sang thể thức khác – tối thiểu là “Thể thức Budapest” (gồm các nước ký hiệp định bảo đảm an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraina bao gồm Ukraina, Nga, Anh, Mỹ và Pháp, -nd).

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề