Viện xã hội học quốc tế Kyiv đã công bố kết quả trắc nghiệm tâm lý cử tri của Ukraina. Cuộc trắc nghiệm được tiến hành từ ngày 4 tới ngày 13 tháng 11 bằng cách thăm dò phỏng vấn 2039 người sống tại 110 địa điểm dân cư của tất cả các tỉnh của Ukraina, ngoại trừ Crimea.

Các dữ liệu thu được chứng tỏ rằng, nếu bầu cử tổng thống được tiến hành vào giữa tháng 11 thì có 47% cử tri tham gia đi bầu cử và trong giai đoạn hai sẽ có hai ứng cử viên tổng thống là Yulia Tymoshenko và Petro Poroshenko.

21,3% cử tri đi bầu sẽ bỏ phiếu cho Tymoshenko,

18,5% – bầu Petro Poroshenko,

11,7% – bầu Vadim Rabinovich,

10,5% – bầu Anatoly Gritsenko,

9,4% – bầu Yuri Boyko,

9,4% – bầu Oleg Lyasko,

7,2% – bầu Andrey Sadoviy,

4,5% – bầu Oleg Tyagnibok,

3,1% – bầu Dmitry Yaroshh,

0,4% – bầu Andrey Biletskiy,

4% – bầu ứng viên khác…

Đồng thời trong vòng 2 có 17% bỏ phiếu cho Poroshenko, còn 23,8% – Tymoshenko, 35% sẽ không thới bỏ phiếu, 7,5% – tới bầu nhưng xóa tên cả hai ứng viên.

Nếu như bầu cử quốc hội được tiến hành vào giữa tháng 11 thì sẽ có 44% cử tri tới bỏ phiếu, và sẽ có 8 đảng vượt qua ngưỡng để vào quốc hội:

19,1% – bỏ phiếu cho đảng Batkivschina của bà Tymoshenko,

13,2% – bỏ phiếu cho khối BPP của Poroshenko,

10,1% – bỏ phiếu cho khối đối lập Oppoblock (Đảng Các khu vực biến thể)

9% – bỏ phiếu cho đảng cấp tiến của ông Lyasko,

8,1% – bỏ phiếu cho đảng “Vì đời sống”,

6,1% – bỏ phiếu cho đảng “Thái độ công dân” của ông Gritsenko,

6% – bỏ phiếu cho đảng “Tự cứu mình”,

5,5% – bỏ phiếu cho đáng “Svoboda” của ông Tyagnibok,

3% – bỏ phiếu cho đảng “Hvylia” của ông Saakasvili,

2,4% – bỏ phiếu cho đảng “UDAR” của Klichko,

2,3% – bỏ phiếu cho đảng của ông Groysman, nếu có,

1,9% – bỏ phiếu cho đảng “Hiệp hội dân chủ”,

1,6% – bỏ phiếu cho “Đảng những người dân thường”,

11,8% – bỏ phiếu cho những đảng khác.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề
Ukraina: Trẻ lên ngôi

27 Tháng Mười Một 2016