Theo lời bộ trưởng ngoại giao
Pavlo Klimkin quốc tế sẽ buộc Nga ngồi đàm phán với Ukraina ít nhất là về các vấn
đề nhân đạo và môi trường.

Ít nhất là do phán quyết của
các tòa án quốc tế theo khiếu kiện của Ukraina vì thế nước Nga buộc phải ngồi thương
lượng với Ukraina để thảo luận vấn đề thôn tính bán đảo Crimea. Báo
Crimea-realiy dẫn lời ông Klimkin đưa tin.

“Tôi tin tưởng là vào thời điểm nào đó Nga sẽ buộc phải ngồi vào bàn đàm phán… Có quyết định của tòa án quốc tế về hai vấn đề nền tảng, kể cả vấn đề cấm chi tiền cho phân biệt chủng tộc. Rồi sẽ có quyết định của tòa trọng tài quốc tế theo Công ước về luật biển 1982 – Unclos. 

Hậu quả của các
phán quyết này là rất nghiêm trọng và vì thế Họ phải ngồi với Ukraina để đàm
phán”, – ông Klimkin nhận xét.

Đầu tiên là họ phải thảo luận vấn đề nhân đạo và môi
trường trên bán đảo Crimea.

“Nhưng tiếp theo thì sẽ nói tới chế độ của bán đảo bị thôn tính và thoái lui khỏi Crimea.

Bên bàn đàm phán sẽ
có mặt cả đại diện các nước và tổ chức quốc tế”, – bộ trưởng nói.

Tại thời điểm này bộ trưởng từ chối dự báo bao giờ thì sẽ có đàm phán.
Ông nói ông chưa sẵn sàng cho câu trả lời.

Nguồn: image-bank

»Cùng chủ đề