(DN.ODESA) – Chủ tịch Kirilenko và Phó Chủ tịch Roman Zvarich dự định sẽ rời bỏ cương vị lãnh đạo và xin ra khỏi khối ”Ucraina của chúng ta – Tự vệ nhân dân” trong trường hợp quyết định thành lập liên minh với khối Yulia Tymoshenko.

Ông lưu ý rằng, nếu phần lớn đại biểu từ khối “Ucraina của chúng ta – Tự vệ nhân dân” ký kết thỏa thuận thành lập liên minh với khối BYUT, thì ông và Phó Chủ tịch Roman Zvarych sẽ tự nguyện rời khỏi cương vị.

Theo thông tin nhận được, ngoài ra họ còn dự định rút khỏi đảng liên đoàn “Ukraina của chúng ta”.

Roman Zvarich cho biết, Tổng thống Vichto Yushenko cũng phản đối việc tham gia của khối “Ucraina của chúng ta – Tự vệ nhân dân” trong một liên minh với BYUT và khối Litvin. Ông cũng cho biết thêm, nếu như phần lớn nghị sĩ của khối này quyết định tạo liên minh với khối Yulia Tymoshenko và Litvin, sau đó ủy nhiệm cho một người lãnh đạo để ký thỏa thuận, liên minh sẽ được thành lập.

Mồng 9 tháng 12, Chủ tịch quốc hội Vladimir Litvin công bố việc thành lập liên minh của BYUT với khối “Ucraina của chúng ta –Tự vệ nhân dân” và khối Litvin. Người đại diện ký kết cho khối của Tổng thống không phải Chủ tịch Vyacheslav Kirilenko, mà là Phó Chủ tịch Boris Tarasuk. “Ucraina của chúng ta –Tự vệ nhân dân” tuyên bố rằng, họ đã không tán thành với việc làm đó của Tarasuk.

NNC
theo Kores