Kirilenko: Liên minh không tồn tại bởi Nguyễn Quang

(DN.ODESA) – Chủ tịch của khối “Ucraina của chúng ta – Tự vệ nhân dân” Vyacheslav Kirilenko cho rằng, liên minh giữa lực lượng chính trị của ông với khối Yulia Tymoshenko và khối Litvin thực sự không tồn tại.

“Liên minh theo như tình trạng hiện nay là không tồn tại, mặc dù nó vẫn có thể được thành lập,” – ông nói.

Kirilenko nhấn mạnh rằng, liên minh có thể được thiết lập trong trường hợp tìm ra bản hiệp ước cùng thỏa mãn cả 3 lực lượng chính trị. Hiện tại công việc xem xét bản thỏa thuận vẫn đang được tiến hành.

Tuy nhiên, lãnh đạo Đảng dân tộc chú ý rằng, không có việc phân bổ hạn ngạch số ứng cử viên vào các vị trí điều hành khi chưa ký kết thỏa thuận liên minh.

Nhớ lại, Đảng khu vực tại phiên họp toàn thể của Quốc hội đã yêu cầu chủ tịch Vladimir Litvin hủy bỏ việc thành lập liên minh giữa 3 lực lượng chính trị trên khi chưa có văn kiện thỏa hiệp.

NNC
theo Inter