Theo các chuyên gia, một trong những điểm tích cực – đó là tiếp tục hợp tác với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Nếu tiếp tục trong năm 2018 thì Ukraina có thể nhận 3,5 tỉ đô la chuyển ngân, điều mà sẽ giúp Ukraina ổn định tỉ giá đồng nội tệ và thanh toán nợ nước ngoài thành công.

Ngoài ra, trong năm 2019 việc hoãn nợ các nhà đầu tư theo tái cơ cấu sẽ kết thúc thì khi đó lại chính là năm bầu cử quốc hội và tổng thống. Chính vì vậy, trong năm 2018 sẽ thương lượng tái cơ cấu nợ nước ngoài và hoàn trả các khoản nợ.

“Có bốn yếu tố kích thích phát triển kinh tế: đầu tư, xuất khẩu ròng, tiêu dùng và chi tiêu công. Trong số đó yếu tốc chính nhất đó là đầu tư, bởi vì chúng sẽ kích thích tạo việc làm, kích thích xây dựng xí nghiệp hoặc thay thế nhập khẩu, hoặc là sản xuất hàng xuất khẩu. Trong trường hợp này đầu tư nước ngoài là quan trọng. Ukraina hàng năm cần thu hút 20 tỉ đô la đầu tư để phát triển”, chuyên gia Amelin viện kinh tế của học viện tương lai đánh giá.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề