Tổng sản phẩm quốc nội của Ukraina (GDP) trong 7 tháng đầu năm 2019 đã tăng trưởng vượt bậc so với trước – 4%.

Thông tin được công bố trong bản phúc trình của bộ MERT. >>министерства.

Theo bản phúc trình này nếu tính nửa năm đầu thì con số là 3,6%.

Trong sự tăng trưởng này thì ngành nông nghiệp có đóng góp nhiều hơn cả.

Nguồn: RBC

 
»Cùng chủ đề