Nếu so với GDP của quý trước thì tăng trưởng GDP quý II là 1,6%.

Kinh tế Ukraina trên đà tăng trưởng cho dù đã 4 năm không mua khí đốt Nga….

Cục thống kê nhà nước Ukraina khẳng định sự đánh giá tăng trường GDP của Ukraina trong quý II năm 2019, tính theo năm so0 với quý II năm 2018 là 4,6%. Dữ liệu được công bố vào tháng 8 năm 2019.

Theo báo cáo của cục thống kê nhà nước, so với quý trước vafxets tới yếu tố tằng trường GDP thực tế là 1,6% tương xứng với sự đánh giá trước đó. Đồng thời cũng thông báorằng, chỉ số GDP trong quý II là 927,8 tỉ Hrivnia, nếu quy đầu người – 22,047 ngàn Hrivnia.

Thăng trưởng GDP của Ukraina trong năm 2018 từ 2,5% lên 3,3% – cao nhất trong 7 năm.

Nguồn: TTX
Unian

»Cùng chủ đề