Khối lượng GDP, tiến độ tăng trưởng, đà phát triển, tính riêng từng ngành, dự báo. Điều quan trọng nhất về kinh tế Ukraina đơn giản tối đa và rất trực quan.

Một nửa ngành luyện kim của Ukraina – ngành cấp GDP lớn nhất nay nằm trên lãnh thổ vị chiếm đóng, đó là chưa kể tới ngành khai khoáng và cơ khí cũng bị chiếm đoạt… >>

Cơ quan thống kê nhà nước phúc trình về khổi lượng GDP (tổng sản phẩm quốc nội) của Ukraina năm 2018. Theo đó GDP đạt mức 3 558 tỉ 706 triệu Hrivnia, con số này là lớn nhất trong lịch sử Ukraina.

Quả thật đó là tính bằng tiền Hrivnia. Nếu tính bằng đô la thì con số là $130 tỉ, và tất nhiên đó chưa phải là con số lớn nhất trong lịch sử.

Con số lớn hơn quan sát thấy vào năm 2007-2008 và năm 2010-2014. GDP ghi nhận vào năm 2013 – trên 183 tỉ đô la.

Nguồn: Cục thống kê, WB.

GDP của Ukraina năm 2018 có thể so sánh với cái gì?

Con số GDP tương đương với 3100 tấn vàng, tương đương một đoàn tàu hàng, tương đương với 50 công trình đắt đỏ nhất của Thế giới, hoặc là bằng tổng GDP của Mông Cổ trong 10 năm, hoặc là giá trị của một Trạm không gian vũ trụ (một công trình đắt nhất trong lịch sử nhân loại), hoặc là GDP một năm của Cowet, hoặc là tương đương giá trị thép xản xuất trong 3,5 tháng của Trung Quốc, hoặc bằng GDP của toàn thế giới làm ra trong 13 giờ, nhỏ hơn 1% nợ nhà nước của Hoa Kỳ.

Kinh tế Ukraina đang tăng trưởng ở tiến độ 3,3%. Nhiều hay ít?

Trong năm 2018 nền kinh tế Ukraina gia tăng 3,4%, thấp hơn chút đỉnh tăng trưởng ki tế toàn cầu năm 2018, nhưng cao hơn tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2011.

Biểu đồ tăng trưởng kinh tế Ukraina và toàn cầu >>

Nguồn: Cục thống kê nhà nước và WB

Ukraina vẫn tiếp tục chịu hậu quả của khủng hoảng do cuộc xâm lược Ukraina từ phía Nga và do mất bán đảo Crimea, cùng một phần Donbass.

Với tốc độ tăng trưởng hiện nay thì vào năm 2021 Ukraina mới đạt được mức GDP trước chiến tranh.

Như vậy, chiến tranh đã hất kinh tế Ukraina lùi lại khoảng 8 năm vì vậy cần phải tăng tốc với mực độ nhanh hơn để phục hồi kinh tế.

Những ngành gì bảo đảm tăng trưởng kinh tế?

Theo thống kê chính thức, khối lượng tăng trưởng lớn nhất trong GDP được ghi nhận trong hoạt động bảo hiểm là +12,4%, Nông nghiệp – +7,8%, xây dựng – 7,2%, IT và truyền thông – +6,1%. Đồng thời chỉ số này liên quan chi giáo dục -1,1% và y tế -1,7%.

Phần lớn bảo đảm tăng trưởng GDP là nông nghiệp – chiếm trên 28% tăng trưởng GDP. Các ngành khác được biểu diễn trên biểu đồ.

Dự báo tăng trưởng GDP Ukraina trong năm 2019-2021 >>

Nguồn: WB, IMF, Bộ MERT, NBU

Theo dữ liệu cục thống kê, trong năm 2018 tổng thu nhập của dân Ukraina là 3,2 ngàn tỉ Hrivnia, tăng 21,4% so với năm 2017.

Trong số đó, thu nhập từ lương – 1,5 ngàn tỉ Hrivnia (tăng 26,2% so với năm 2017.  

Ngoài ra, tổng thu nhập từ lợi tức 565,2 tỉ Hrivnia (tăng 18,3%) và thu nhập từ tài sản – 82,6 tỉ Hrivnia, tăng 5%, gần 1 050 tỉ Hrivnia trợ cấp xã hội và các khoản khác (tăng 18%).

Nguồn: Luga.net

»Cùng chủ đề